O muzeju

Web-adresa Muzeja je nova: https://muzej.svetiste-sibenik.hr/ (umjesto dotadašnje: https://muzejsvetogfrane.hr/ koja je bila aktivna do 1. srpnja 2022.).

Muzej svetog Frane je muzej samostana sv. Frane u Šibeniku, redovnika franjevaca konventualaca, koji svoju osam stoljetnu nazočnost u gradu Šibeniku predstavljaju javnosti kroz bogatu zbirku vrijednih umjetnina. Muzej je 3. lipnja 2015. otvorio provincijal fra Josip Blažević, a blagoslovio ga je šibenski biskup mons. Ante Ivas.

Ovaj moderni interaktivni postav edukativnog je i informativnog karaktera te posjetitelja vodi kroz sadržaj samostanske knjižnice koja je jedna od pet najvrjednijih knjižnica u Hrvatskoj i čuva golem broj inkunabula i kodeksa, pergamena i drugih vrijednih i rijetkih knjiga. Tu je i bogata zbirka gotičkih i baroknih relikvijara te oltarnih i drugih slika i predmeta. Bogata glazbena tradicija samostana predstavljena je u četiri kategorije: orgulje, Šibenska molitva, koralni napjevi i moteti Ivana Lukačića. Svaku od ovih kategorija posjetitelj može istraživati i poslušati.

Posjetitelja će iznenaditi lijepo uređeni vrt koji ima namjenu lapidarija i vanjski je dio muzeja.

karta