Suvenirnica

U suvenirnici Muzeja, između ostalog, mogu se nabaviti i Nikoline sandale.

Poznato je, kako je svoj život mučeničkom smrću u vatri završio sv. Nikola Tavelić, kao i njegova subraća. Zato nemamo tjelesnih relikvija našeg prvoga hrvatskog sveca. No, ipak ima nešto što je ostalo od njega: sandale koje je franjevcima u Šibenik, nakon svečeve smrti, poslao gvardijan franjevačkog samostana u Jeruzalemu, gdje je sv. Nikola živio prije mučeništva. Spomenute sandale čuvaju se u Muzeju sv. Frane.

Sandale su inspirirale veliku izložbu o svečevu životu naslovljenu “Put sandala”. Posjetitelji šibenskoga svetišta sv. Nikole Tavelića i Muzeja sv. Frane u istoimenom samostanu kao suvenir mogu ponijeti također sandale u obliku privjeska i/ili magneta. Na taj način, podsjetnik na našeg prvog sveca svakodnevno može biti uz nas.

karta